Post Uitvaartzorg - Veel gestelde vragen over de uitvaart

Veel gestelde vragen over de uitvaart

 

Vraag: Kan ik met mijn Dela, Monuta of Yarden polis toch bij Post Uitvaartzorg terecht?

 

Antwoord: Zeker! U kunt altijd kiezen voor Post Uitvaartzorg, ook al heeft u elders een verzekering. Dela, bijvoorbeeld, keert dan een vergoeding voor de naturadiensten uit. Deze vergoeding is gebaseerd op de kosten die Dela zou maken als zij de uitvaart zouden verzorgen. Overigens suggereert Dela dat deze vergoeding doorgaans de kosten bij een andere uitvaartonderneming niet zouden dekken. Dat is echter lang niet altijd het geval, integendeel. Bij ons bent u vrij in uw keuze en zit u niet vast aan standaard pakketten of verplichte afnames. Post Uitvaartzorg staat voor vrijheid en onafhankelijkheid en dat ziet u terug in onze producten, diensten en … vaak ook in uw portemonnee. 

Vraag: Ben ik vrij om te kiezen waar de uitvaart plaatsvindt?

Antwoord: Ja. U mag, ongeacht uw woonplaats, in elk crematorium in Nederland gecremeerd worden. De enige restrictie is dat sommige begraafplaatsen mensen zonder of juist met een bepaald/ander geloof kunnen weigeren. U kunt de overledene zelfs in het buitenland laten begraven. Maar let op, elk land heeft zijn eigen regels. Het afscheid vindt veelal plaats in een kerk of aula, maar u kunt ook kiezen voor een ceremonie in een restaurant, buurtcentrum of bij iemand thuis. Het belangrijkste is dat het past bij uw wensen of die van de overledene. Vormgeven aan afscheid via een uitvaart is een eerste stap in het omgaan met het verlies. Daarom besteden wij veel tijd aan de voorbereiding van een uitvaart en verzekeren we onszelf ervan dat het zo volledig mogelijk aansluit bij uw wensen of die van uw nabestaanden. 

Vraag: Kan een gemeente mij verplichten tot het regelen en betalen van de begrafenis van een overleden familielid? Ook wanneer al jarenlang geen contact meer was?

 

Antwoord: Wanneer u al jaren geen contact meer met het betreffende familielid heeft, zit u waarschijnlijk niet te wachten om diens begrafenis of crematie te regelen. Een gemeente, bank en ook een woningstichting kan de familie dan verplichten tot het regelen en betalen van de begrafenis of het ontruimen van de woning. De wet op de lijkbezorging stelt dat echtgenoten, kinderen of andere erfgenamen aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten, óók als u een eventuele erfenis verworpen heeft. Als u het enige naaste familielid bent en de overledene dus geen kinderen of echtgeno(o)t(e) heeft, dan draait u dus op voor het regelen en betalen van de uitvaart. Als niemand opdracht geeft voor een uitvaart, grijpt de gemeente in. De gemeente vergrendelt dan de woning, regelt de uitvaart en zal uiteindelijk toch naar de mogelijkheden gaan kijken om de kosten op de erfgenamen (indien aanwezig) te verhalen. 

Vraag: Is het mogelijk om in plaats van een crematorium, een intieme ceremonie in jullie afscheidskamer te houden?

 

Antwoord: Wanneer u al jaren geen contact meer met het betreffende familielid heeft, zit u waarschijnlijk niet te wachten om diens begrafenis of crematie te regelen. Een gemeente, bank en ook een woningstichting kan de familie dan verplichten tot het regelen en betalen van de begrafenis of het ontruimen van de woning. De wet op de lijkbezorging stelt dat echtgenoten, kinderen of andere erfgenamen aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten, óók als u een eventuele erfenis verworpen heeft. Als u het enige naaste familielid bent en de overledene dus geen kinderen of echtgeno(o)t(e) heeft, dan draait u dus op voor het regelen en betalen van de uitvaart. Als niemand opdracht geeft voor een uitvaart, grijpt de gemeente in. De gemeente vergrendelt dan de woning, regelt de uitvaart en zal uiteindelijk toch naar de mogelijkheden gaan kijken om de kosten op de erfgenamen (indien aanwezig) te verhalen. 

Vraag: Mag ik mijn overleden moeder met mijn eigen auto vervoeren?

Antwoord: De wet geeft geen enkel voorschrift wat betreft het vervoer. De meeste gemeenten staan elk vervoermiddel toe, dus ook je eigen auto.  Maar bij sommige gemeenten staat in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) de regel dat vervoer van een overledene naar een begraafplaats of crematorium dient te geschieden in een daarvoor geëigend vervoermiddel. Doorgaans wordt daarmee geen gewone personenauto maar een lijkwagen bedoeld. Heeft u speciale wensen ten aanzien van het vervoer? Wij helpen graag, checken de regels en hebben goede afspraken met ondernemers die hiervoor vervoersmiddelen beschikbaar hebben. Zo kunt u de overledene bijvoorbeeld vervoeren per koets, paard en wagen, fiets of bakfiets, busje of motor. 

Vraag: Is een kist verplicht bij een begrafenis of crematie? 

Antwoord: Nee, maar er dient wel een vorm van omhulsel te zijn, bijvoorbeeld een lijkwade. Deze milieuvriendelijke manier van begraven of cremeren komt steeds vaker voor. De lijkwade wordt uitsluitend van natuurlijke materialen gemaakt (katoen, linnen, wol of zijde). Kiest u voor iets anders dan een kist, dan is het altijd belangrijk om u vooraf goed te laten informeren aangezien sommige begraafplaatsen of crematoria dit weigeren. Natuurlijk helpen we u daarbij. 

Vraag: Mijn vader heeft altijd gevaren. Mag ik zijn as over zee uitstrooien? 

Antwoord: Ja, mits. As mag alleen worden uitgestrooid in open zee (op ongeveer 22 km van de kust). Stel u reist met de boot naar Engeland, dan zou dat in beginsel mogen, mits u maar in open zee verstrooit. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bedrijven voor dit soort verstrooiingen. U kunt dan kiezen om de verstrooiing zelf uit te voeren, bij te wonen of het helemaal door het bedrijf te laten doen. De kosten lopen nogal uiteen en zijn natuurlijk ook afhankelijk van uw wensen. Wilt u meer weten? Vraag het ons gerust. 

Vraag: Wie moet de uitvaart regelen? 

Antwoord: Het is ten eerste aan uzelf. Nergens in de wet staat beschreven wie (familie of geen familie) de uitvaart zou moeten organiseren. Wat staat er dan wel? Er zijn twee artikelen: 18 en 19. Artikel 18 van de wet op lijkbezorging staat dat er gehandeld dient te worden naar de vermoedelijke wens van de overledene. Artikel 19 geeft aan dat eventuele wensen via een testament of uitvaartcodicil bekend gemaakt moeten zijn. En verder zijn er volgens de wet drie soorten executeurs: de uitvaart-executeur, die uitsluitend de uitvaart regelt, de testamentair executeur die de nalatenschap/erfenis afhandelt en uitsluitend in geval van schulden goederen mag verkopen om de schulden te voldoen en dan is er nog de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze laatste mag ook beslissen wat er met de nalatenschap gebeurt. Stel er zijn schulden en er is geld om deze te voldoen, dan nog mag hij goederen verkopen. En nu komt het, als er niets over de uitvaart is vastgelegd, dan moet of de testamentair executeur of de executeur-afwikkelingsbewindvoerder het regelen. Na een overlijden handelen we vaak zoals we denken dat het goed is. Zeker als er geen partner, testament of uitvaartcodicil is. Als mensen bij ons informeren wat men zoal vooraf regelen kan, adviseren we altijd om - nu u het nog kan toelichten - uw wensen met uw naasten bespreken. Sommige mensen willen liever dat een goede vriend de uitvaart regelt, bijvoorbeeld om familieleden te ontlasten. Als u dit vooraf niet met de familie bespreekt, kunnen hierdoor heel pijnlijke en verdrietige situaties ontstaan.  

Zit uw vraag er niet bij?

Stel ‘m dan gerust hier via de website of neem contact op.

 

 • Open opstelling!
  De contactpersoon luisterde heel goed, had een open opstelling, was bereid om veel service te bieden en was niet opdringerig. Had goede ideeën en daarom iets toe te voegen. Maakte een uitstekend presentatie op Powerpoint.

  Goede nazorg, geen financiële drive bemerkt. Hulde!
  Th.B. Voorn uit Heerlen
 • álles bleek mogelijk ...

  ... flexibiliteit & eigen inbreng; volledig

  rust & tijdloosheid uitstralend ...
  Rene Lennaerts uit Amsterdam
 • Femke Ramaekers heeft de begrafenis van mijn vader zeer warm en professioneel, fijn en goed geregeld. Ze is duidelijk, actief luistert en dacht goed mee, was flexibel waar mogelijk en persoonlijk. Veel aandacht voor details die net het puntje op de i zetten. De intimiteit tijdens rouwbezoek, met een kopje koffie thee of koffie was erg fijn. Voor de begrafenis hadden besloten voor de combinatie van de rouwkamer voor het meer intieme eerste deel van het afscheid met verhalen uit het verleden en daarna als tweede deel het echte afscheid op Imsterade. Dat is ons goed bevallen. Ook de manier waarom Femke omgaat met de financiële kant is erg goed, duidelijk, ze dringt geen zaken op, is goed voorbereid en de factuur klopt dan ook. Kortom wij zijn zeer positief over Post Uitvaartzorg.
  Ted Leyen uit Heerlen
 • Meer persoonlijke uitvaartbelevingen »

Digitaal condoleren

Post Uitvaartzorg biedt u de mogelijkheid om digitaal te condoleren.
Bij een uitvaart kan ervoor gekozen worden een openbaar of afgeschermd condoleance registeren te openen. Zo krijgen alle bekenden optimaal de gelegenheid hun medeleven en gedachten te delen.

De condoleances kunnen online bekeken worden, maar kunnen ook gedownload worden als digitaal boek en besteld worden als geprint boek.

Condoleren »